Over 't Kevertje

In 2011 zijn wij gestart als gastouderopvang. Na 3 jaar gastouder te zijn geweest heb ik, Eefke van den Elzen, in 2014 de stap gezet naar kinderdagverblijf. Dit is uitgegroeid naar de huidige groep van 14 kinderen per dag.

In het kinderdagverblijf is een gezellige en huiselijke sfeer gecreëerd, waar kinderen zich thuis kunnen voelen.

Visie

Met passie dragen wij bij aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving staat hierin centraal. Wij laten kinderen de wereld om zich heen ontdekken, dagen ze uit en leren ze omgaan met verschillende situaties. Doordat wij een kleinschalige opvang zijn is er veel persoonlijke aandacht voor het kind en creëren wij een vertrouwde omgeving voor kind en ouder. Wij volgen zoveel mogelijk het eigen ritme van het kind en de wensen van de ouders. Bij ’t Kevertje zetten we de persoonlijke behoeftes van de kinderen centraal. We stimuleren ze op eigen tempo te ontwikkelen, zodat ze met een goede basis de toekomst aankunnen.

Communicatie is het belangrijkste instrument om je als kind uit te drukken. Jonge kinderen leren te communiceren en de taal te gebruiken. Dit groeit met de tijd. Een geluidje, blik of verwijzing, het zijn manieren van communiceren die wij oppikken. Het kan behoorlijk uitdagend zijn om kinderen te begrijpen. Bij ’t Kevertje hebben we kennis en ervaring in spraak- en of taalontwikkeling bij kinderen. Hier hebben we extra oog voor en stimuleren de kinderen te ontwikkelen in het gebruik van taal en communicatie.

Persoonlijk en vertrouwd

Ons team bestaat uit 5 pedagogisch medewerksters, waaronder de eigenaresse. Hierdoor zijn de lijntjes kort onderling, waardoor informatie snel op de goede plek is. Door ons kleine team zijn de pedagogisch medewerksters snel bekend en vertrouwd voor de kinderen en hun ouders.

Iedere pedagogisch medewerkster heeft vaste dagen dat zij werkt, waardoor er voor ouders en kinderen altijd vertrouwde gezichten zijn. Hierdoor kunnen we de juiste persoonlijke aandacht bieden die de kinderen nodig hebben.

Op onze groep is een huislijke sfeer gecreëerd met verschillende speelplekken en materiaal op alle leeftijden afgestemd. Door de grote glazen puien is de verbinding met buiten groot. Buiten hebben we een privé tuin met volop speelmogelijkheden, zoals een trampoline, speelhuisje, fietsjes en autootjes. Ook hebben we kippen en konijnen. We nemen de kinderen mee in de verzorging van de dieren.

Sfeerimpressie Kinderopvang 't Kevertje

Daginvulling

Door de dag heen hebben we een vaste structuur, zodat een dag voorspelbaar is voor de kinderen. Onderstaand het dagritme, waarbij we de planning aanpassen op de behoeften van de kinderen. Zo spelen we in de zomer langer buiten dan in de winter.

07.15 – 09.00u

De kinderen komen binnen en mogen vrij spelen.

9.00u

We gaan met de kinderen alles opruimen, zodat we in de kring kunnen gaan.
De kring wordt gehouden aan de hand van het Biebi plan bord welke is ingericht aan de hand van de 4 pedagogische pijlers van Riksen-Walraven.
In de kring zingen we standaard liedjes; goede morgen, dagen van de week en het slotlied. We doen een activiteit aan de hand van het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. Deze activiteiten zijn heel divers, van bewegingsspelletjes tot boekjes lezen, van liedjes zingen tot verstopspelletjes.

9.45u

Fruit eten en drinken.

10.15u

Spelen en verschoonmoment.

10.45u

We starten een activiteit; knutselen aan de hand van het thema, kleien, scheer schuimen, puzzelen of werken met ontwikkelingsgericht materiaal.

11.15u

Buiten spelen, fietsen of wandelen.
Kinderen die willen mogen onze dieren, kippen en konijnen eten geven, verzorgen en knuffelen.

12.00u

Gezamenlijke lunch; boterhammen

13.00u

Kinderen die nog een middagslaapje nodig hebben gaan naar bed.
De oudste kinderen gaan (buiten) spelen, een puzzeltje maken, spelletje spelen, knutselen of een andere leuke activiteit.

15.00u


Drinken met een koekje, rijstwafel of iets dergelijks. Na het drinken zingen we liedjes uit ons liedjesboek of lezen we een verhaal voor.

15.30u


Buiten spelen.

16.15u


Activiteit voor degenen die willen of vrij spelen.

17.00 – 18.00u


De papa’s en mama’s komen.

De baby’s gaan waar mogelijk mee in dit programma, maar we behouden hun eigen ritme.